Bút – hightlight

Liên hệ

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Bút đánh dấu là sản phẩm văn phòng giúp đánh dấu các văn bản. Từng chi tiết quan trọng sẽ được sản phẩm làm bậc nổi lên bằng màu sắc dạ quang, nhằm giúp cho người nhìn dễ thấy hơn.